Project

Homogeniteit, stabiliteit en versleping van geneesmiddelen ingemengd in het voeder en drinkwater voor groepsbehandeling van varkens.

Code
160M093016
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2019
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Biomarker discovery and evaluation
  • Drug discovery and development
  • Medicinal products
  • Pharmaceutics
  • Pharmacognosy and phytochemistry
  • Pharmacology
  • Pharmacotherapy
  • Toxicology and toxinology
  • Other pharmaceutical sciences
Trefwoorden
varkens
 
Projectomschrijving

Dit project zal antwoord bieden op volgende vragen:

1. Hoe homogeen zijn gemedicineerde voormengsels vooraleer ingemengd te worden en hoe homogeen zijn gemedicineerde diervoerders na inmenging door de mengvoederfabrikant in de mengvoederfabriek of via het fijndoseersysteem op het varkensbedrijf, en hoe homogeen en stabiel blijven deze voeders in de tijd (m.a.w. treedt er ontmening op gedurende transport, in de silo op het bedrijf en gedurende transport binnen het bedrijf)?

2. Hoe homogeen zijn geneesmiddelen in farmaceutische formulaties bestemd voor inmenging in voeder vooraleer ingemengd te worden en hoe homogeen zijn diervoeders na inmenging van deze geneesmiddelen door de varkenshouder via een doseerder op de voederlijn, en hoe homogeen en stabiel blijven ze tot op het moment van inname?

3. Hoe homogeen zijn geneesmiddelen in farmaceutische formulaties bestemd voor inmening in drinkwater vooraleer ingemengd te worden en hoe homogeen zijn deze geneesmiddelen na inmenging door de varkenshouder via een drinkwatertank of doseerder op de waterlijn, en hoe homogeen en stabiel blijven ze tot op het moment van inname?

4. In welke mate treedt er versleping op in het varkensbedrijf na toediening van diergeneesmiddelen in diervoeders en drinkwater?

5. Welke zijn de kritische factoren uit de ganse keten, van projectie tot inname van voeders en drinkwaters met toegevoegde geneesmiddelen, om een optimale afgifte van het geneesmiddel bij het varken te garanderen en om de versleping te beheersen?