Project

Speelt kwaliteit van een parlementslid een rol? Een onderzoek naar de oorzaken en gevolgen van verschillen in de kwaliteit van parlementair werk.