Project

Opstellen van een risicoprofiel van Listeria monocytogenes in het diverse aanbod van kant-en-klare levensmiddelen

Code
160W01221
Looptijd
05-10-2021 → 25-08-2022
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Bacteriology
  • Medical and health sciences
    • Public health sciences not elsewhere classified
  • Agricultural and food sciences
    • Food microbiology
Trefwoorden
Listeria voedselveiligheid
 
Projectomschrijving

Op Europees niveau starten de discussies om (nieuwe type) levensmiddelen te identificeren die toch (theoretisch) als risicoproduct beoordeeld dienen te worden m.b.t. de voedselpathogeen Listeria monocytogenes. Indien in dergelijke producten een occasionele lage besmetting wordt vastgesteld (dus aanwezigheid per 25/g maar < 100/g) wordt overwogen om een wettelijke norm toe te voegen aan verordening (EU) nr. 2073/2005 die geldig is tot het einde van de houdbaarheidstermijn om het risico m.b.t.  listeriosis bij consumptie van dergelijke producten te beperken. Dit projectvoorstel heeft tot doel het opmaken van een risicoprofiel voor listeriosis met betrekking tot consumptie van  kant-en-klare levensmiddelen die de groei van L. monocytogenes ondersteunen in functie van het type product en zijn samenstelling en de te verwachten houdbaarheidstermijn zoals vastgesteld in de retail,  de te verwachten besmettingsgraad zoals geïdentificeerd in literatuur en via productanalyses en het te verwachten groeipotentieel ingeschat op basis van voorspellende modelleren en in het lab uit te voeren provocatie-testen. De uitkomst van het project zal het  het nationaal beleid m.b.t. voedselveiligheid en volksgezondheid ondersteunen.