Project

Lab experimenten in beheerscontrole en CSR

Code
BOF/STA/202009/047
Looptijd
01-09-2021 → 31-08-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Accounting and auditing
Trefwoorden
lab experiment beheerscontrole CSR
 
Projectomschrijving

Management accounting omvat het proces van het voorbereiden, interpreteren en communiceren van prestatie-informatie naar het management. Management accountingtechnieken zijn een belangrijk onderdeel van management control, dat erop gericht is werknemers te motiveren om te handelen in lijn met de strategie van de organisatie. Deze technieken vervullen op die manier twee belangrijke rollen: het motiveren en monitoren van werknemers in de organisatie en het verschaffen van de nodige informatie voor het maken van beslissingen. Naast economische doelstellingen zijn ook sociale en maatschappelijke doelstellingen van groot belang in organisaties. Moser & Martin (2012) roepen op tot meer (experimenteel) accounting onderzoek in dit domein. In dit project zullen er twee grote onderzoeksvragen binnen dit domein onderzocht worden. Hoe interageren management control processen en CSR activiteiten van de organisatie, enerzijds, en CSR doelen, anderzijds, in het sturen van het gedrag van werknemers op vlak van effort, performance, decision making en misreporting.