Project

Ontwikkeling van innovatieve detectiemethodes voor ergot alkaloïden in graan en graanproducten

Code
160W9109
Looptijd
01-12-2008 → 30-11-2011
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural plant production
    • Horticultural production
Trefwoorden
ergot alkaloïden
 
Projectomschrijving

Het project heeft als doelstelling om innovatieve detectiemethoden te ontwikkelen voor ergot alkaloïden. Enerzijds is er nood aan een gevalideerde bevestigingsmethode waarbij alle representatieve ergot alkaloïden geanalyseerd worden; daarnaast is het noodzakelijk om snelle, betaalbare screeningtests te voorzien. Het onderzoek wordt onderverdeeld in 6 werkpakketten. In WP1 worden ergot alkaloïd referentiestandaarden geselecteerd voor LC-MS/MS analyse en wordt de meest geschikte templaat molecule uitgezocht voor de ontwikkeling van aptameren, respectievelijk MIPs. In WP2 wordt een LC-MS/MS methode ontwikkeld voor de simultane analyse van de geselecteerde ergot alkaloïden. De methode wordt geoptimaliseerd en gevalideerd voor graan- en diervoederstalen. In WP3 wordt een groep-selectieve MIP ontwikkeld, dus met selectiviteit voor de volledige groep van de ergot alkaloïden. Een MIP vaste fase extractieprocedure (MIP-SPE) zal ontwikkeld worden waarbij bindingscapaciteit, kruisreactiviteit, en optimale was- en elutievloeistoffen bepaald zullen worden. Deze MIP-SPE procedure wordt als alternatieve staalvoorbereidingsstap aan de LC-MS/MS methode gekoppeld. In WP4 zal een groep selectief DNA aptameer worden geïsoleerd. Verder zal dit groep-selectief aptameer ook gebruikt worden voor de ontwikkeling van een ergot-specifiek aptameer. In WP5 zullen de MIPs en aptameren gekarakteriseerd worden door middel van SPR en QCM. Aan de hand van deze gegevens zal de selectie gemaakt worden van het meest geschikte aptameer of MIP (indien nodig met terugkoppeling naar de ontwikkeling van meer performante materialen). In WP6 wordt een aptameer-gebaseerde vlugge screeningtest ontwikkeld - type lateral flow dipstick -, geoptimaliseerd en gevalideerd voor graan- en diervoederstalen.