Project

Digitalisering en de toekomst van arbitrage - Een (her)evaluatie van de beginselen in arbitrage

Code
G054123N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • International trade law
    • Litigation, adjudication and dispute resolution
    • Procedural law
Trefwoorden
partij-autonomie arbitrage eerlijk proces digitalisering
 
Projectomschrijving

Dit onderzoeksvoorstel situeert zich binnen de ruimere problematiek van hoe juridische procedures (meer bepaald arbitrageprocedures) veranderd zijn en zullen blijven veranderen onder invloed van het gebruik van nieuwe technologieën. De digitale revolutie heeft aanleiding gegeven tot een aantal technologische innovaties in internationale arbitrage. Tezelfdertijd lijkt het gebruik van technologie in de arbitragepraktijk echter beperkt te blijven tot het digitaliseren van offline communicaties en tot verkennend gebruik van op data gebaseerde tools. Ondanks deze eerste stappen in de richting van digitalisering heerst er een brede consensus dat veel potentieel onbenut blijft.. De voornaamste uitdaging in dat verband is het vinden van het juiste evenwicht tussen efficiëntie en respect voor de fundamentele procedurele rechten van de partijen. Het voorgestelde onderzoek heeft tot doel om de weg te effenen voor een verdere implementering van technologiegebruik in arbitrage, door onderzoek te voeren naar de vele verschillende manieren waarop arbitrage door technologie kan worden verbeterd, en door na te gaan of en in welke mate deze kunnen worden verzoend met de bestaande (fundamentele) procedurele voorschriften en het recht inzake gebruik van technologie. Op die manier tracht het onderzoek het ‘better safe than sorry’ beleid van de voornaamste arbitragespelers te doorbreken, en zo de kost en doorlooptijd te verminderen in elk van de duizenden arbitrages die ieder jaar worden ingeleid