Project

Diversiteitsbarometer

Looptijd
01-07-2015 → 31-01-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Linguistics
Trefwoorden
diversiteit
 
Projectomschrijving

Doel van dit deelluik binnen onderzoekspost 1 is beter inzicht verwerven in de participatie van verschillende groepen (obv raciale criteria, socio-economische status (SES) en handicap (de genderdimensie wordt steeds transversaal meegenomen)) in het onderwijs; het opmaken van de balans inzake participatie van deze schoolplichtige kinderen binnen de verschillende onderwijstypes, -vormen en -niveaus en na te gaan welke factoren deze participatie faciliteren of belemmeren, en dit via de mogelijkheden en beperkingen van (administratieve) databanken en analytische review van bestaand onderzoek.