Project

Legitimering van Nieuwe Service Constellaties in Inter-Organisatorische Netwerken