Project

Ontwerp van het inschakelen van regeneratieve materialen

Acroniem
DERMA
Looptijd
01-09-2016 → 30-11-2020
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Ceramic and glass materials
    • Materials science and engineering
    • Semiconductor materials
    • Other materials engineering
 
Projectomschrijving

DERMA zal zich concentreren op de ontwikkeling van nieuwe gezondheidszorgtechnologieën om de kwaliteit van het leven van de vergrijzende bevolking te verbeteren - een belangrijke EU-prioriteit (artikel 18, EU-verordening 1303/2013). We zullen de mogelijkheden voor het beheer van dermale ulcera en de daarmee samenhangende huidaandoening, peristomale ontsteking verbeteren, met de nadruk op onze gevestigde technologieën die mariene materialen gebruiken. Tegen 2025 zal meer dan 20% van de Europeanen 65 jaar of ouder zijn, een kwetsbare groep in verband met ziekte. Dit is een grensoverschrijdend fenomeen dat zorgverleners zal uitdagen. Ulceratie van de extremiteiten van deze groep is een grote maatschappelijke uitdaging. Bovendien stelt de aanwezigheid van diabetes, cardiovasculaire aandoeningen, fungerende tumoren en langdurige immobilisatie alle leeftijdsgroepen bloot aan huidulceratie. Dermale zweren zijn goed voor 24% van het totale EU-budget voor gezondheidszorg. Veneuze ulceratie van de benen treft 1% van de EU-bevolking met een kostenpost van € 10.000 per patiënt (het EU-totaal is € 6,5 miljard per jaar). Er zijn 700.000 ostomaten in de EU die geconfronteerd worden met het probleem van ontsteking, infectie en pijn van de peristomale (omringende) huid. Derma zal haar technologieën toepassen voor innovatieve oplossingen voor het beheer en de behandeling van dermale huidaandoeningen. De wondverzorgingsmarkt heeft wereldwijd een waarde van € 16 miljard. De verwachtte ontwikkelde verbanden zijn effectiever en vereisen minder vaak vervanging en zullen daarom de wondbeheerkosten met naar schatting 30% verlagen, met kostenbesparingen die de EFRO-bijdrage overschrijden.