Project

Onderzoek naar nieuwe methodes voor de preventie en bestrijding van PRRS bij varkens

Code
160U0108
Looptijd
01-01-2008 → 31-12-2010
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Animal biology
  • Agricultural and food sciences
    • Veterinary medicine
    • Other veterinary sciences
    • Other agricultural, veterinary and food sciences
Trefwoorden
PRRS virus
 
Projectomschrijving

In een eerste luik van het onderzoek zal experimenteel nagegaan worden welk vaccin en vaccinatieschema het best werkzaam zijn bij niet-immune zeugen en mestbiggen. Van 5 bedrijven zullen PRRSV isolaten geïsoleerd en vermeerderd worden in een nieuwe PRRSV-gevoelige cellijn en gesequeneerd worden voor ORF4, ORF5 en ORF6. Vooreerst zullen 5 experimenten met niet-immune dieren uitgevoerd worden. In elk experiment zullen de varkens gevaccineerd worden met ofwel een commercieel geattenueerd vaccin, ofwel een commercieel geïnactiveerd vaccin, ofwel een experimenteel geïnactiveerd vaccin, uitgaande van de 5 PRRSV isolaten (homologe situatie). De virologische bescherming zal nagegaan worden door de viremie op te volgen. Nadien zal het experiment herhaald worden bij varkens met een maternale immuniteit. Finaal zal nagegaan worden bij immune zeugen in hoeverre de drie vaccins een serologische boosterreactie kunnen geven. Uit dit onderzoek zal een ideaal vaccinatieschema voorgesteld worden.²