Project

Vergelijkend empirisch onderzoek naar de performantie van handhavingskaders binnen de context van de Energieprestatie van Gebouwen Verordening (EPBD)