Project

Vergelijkend empirisch onderzoek naar de performantie van handhavingskaders binnen de context van de Energieprestatie van Gebouwen Verordening (EPBD)

Code
01N01618
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2023
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Architectural design
  • Architecture
  • Art studies and sciences
  • Interior architecture
 • Engineering and technology
  • Architectural engineering
  • Architecture
  • Building engineering
  • Interior architecture
Trefwoorden
EPBD handhaving bouwfysica
 
Projectomschrijving

In het voorgestelde onderzoeksproject wordt empirisch onderzocht in hoeverre de verschillende handhavingskaders die door de Europese lidstaten zijn opgezet bij de implementatie van de Energieprestatie in Gebouwen Verordening (EPBD) in hun nationale wetgeving, hebben bijgedragen tot de discrepantie tussen de vooropgestelde verbetering van de energie-efficiëntie in het gebouwenpark en de werkelijk gerealiseerde verbeteringen, en hoe deze handhavingskaders kunnen worden verbeterd.