Project

Een X-stralen kijk op de seizoenale dynamiek van koolstofopslag in bomen [XINCAST]

Code
01N01218
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Forestry management and modelling
Trefwoorden
Bomen koolstof X-stralen computertomografie X-stralen fluorescentie micro-boorkernen
 
Projectomschrijving

Bossen spelen een belangrijke rol in de terrestrische koolstofcyclus. Onderzoek naar de sturende seizoenale effecten van koolstofopslag in hout (Wagner et al. 2016) is echter arbeidsintensief en hoofdzakelijk beschrijvend. Met dit project beogen we een innovatieve en kwantitatieve methode te
ontwikkelen voor het in kaart brengen van seizoenale koolstofopslag gebruik makend van X-stralen computertomografie en X-stralen fluorescentie scans van micro-boorkernen.