Project

De kostprijs van fiscaal-administratieve verplichtingen: een inbreuk op het eigendomsrecht?

Code
01N00918
Looptijd
01-01-2018 → 31-12-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
administratieve verplichtingen compliance-kost (nalevingskost) compliance eigendomsrecht
 
Projectomschrijving

Belastingplichtigen (maar ook derden) worden onderworpen aan een groeiend aantal administratieve verplichtingen die hen ertoe dwingen (vaak omvangrijke) compliance-kosten te maken. De vraag rijst vanaf wanneer of onder welke (geconcretiseerde) omstandigheden dit onverzoenbaar wordt met het fundamenteel eigendomsrecht. Het voorgestelde onderzoek is er op gericht nauwkeurige juridische parameters in dit verband vast te stellen.