Project

Onderzoek naar de samenhang tussen online/offline sociaal kapitaal en online/offline risicogedragingen, zowel op individueel als buurt niveau