Project

Onderzoek naar en ontwikkeling van duurzame zuurstofdragermaterialen voor Chemical Looping

Code
180H0114
Looptijd
01-10-2014 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Inorganic chemistry
Trefwoorden
Chemical Looping
 
Projectomschrijving

Verbranding met Chemical Looping (CLC) biedt de mogelijkheid om energie op te wekken op basis van fossiele brandstoffen met inherente afvang van het broeikasgas CO2. Zuurstofdragers of O-dragers vormen het hart van chemical looping processen. Ze bestaan uit redox koppels, Me/MeO-deeltjes, die onophoudelijk circuleren tussen twee gekoppelde gefluïdiseerde bed reactoren en die zich dus alternerend in geoxideerde en gereduceerde toestand bevinden. Het beter begrijpen van de werking van zuurstofdragers in de toepassing van CL, biedt de mogelijkheid om betere zuurstofdragers te ontwikkelen. Van belang voor de CL en zuurstofdragers zijn niet alleen eigenschappen als conversie en selectiviteit, maar ook mechanische sterkte om weerstand te kunnen bieden aan attritie om zodoende een voldoende levensduur te garanderen. Daarnaast zijn kostprijs en recycleerbaarheid belangrijk. Het doel van het doctoraat is vooral gericht op onderzoek om de weerstand van zuurstofdragers tegen attritie-krachten te verhogen. Daarnaast is het bedoeling deze O-dragers kostprijseconomisch te maken op basis van goedkope materialen. Het hergebruik van O-dragers is een derde aspect dat aandacht krijgt in het doctoraatsonderzoek.