Project

Archeologie 3D: naar een tijdsefficiënte en kosteneffectieve reigstratie van het archeologisch erfgoed

Acroniem
Archeologie 3D
Code
179J8013
Looptijd
01-02-2013 → 31-01-2016
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • Archaeology
    • Theory and methodology of archaeology
    • Other history and archaeology
Trefwoorden
archeologie
 
Projectomschrijving

Met dit Project wordt de ontwikkeling van een methodologie voor de 3D-documentatie van archeologische opgravingen beoogd. Deze moet toepasbaar zijn binnen de Vlaamse commerciële archeologische sector en daarenboven zowel een economische als wetenschappelijke innovatie betekenen t.o.v. de traditionele manuele registratiemethoden (bv. inmeten en intekenen).