Project

Dynamisch preventief zelfherstel van coatings gebaseerd op fotoreversibele covalente netwerken