Project

CREST - klimaatbestendige kust

Code
179J01215
Looptijd
01-11-2015 → 31-10-2019
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Applied mathematics in specific fields
  • Geophysics
  • Physical geography and environmental geoscience
  • Other earth sciences
  • Aquatic sciences, challenges and pollution
 • Engineering and technology
  • Geomatic engineering
Trefwoorden
kust klimaat
 
Projectomschrijving

Recente studies tonen aan dat meer dan één derde van de Belgische kust kwetsbaar is voor overstromingen, wat in de toekomst nog kan versterken door de klimaatverandering. De belangrijkste beschermingsmaatregel bestaat in de herhaalde zandaanvoer op de stranden en vooroever, maar het ontwerp en de uitvoering van een efficiënte en duurzame sippletie vormt een grote uitdaging. Dit Project beoogt de onzekerheden op dit vlak aan te pakken via onderzoek naar geïntegreerde multi-schaal golven-stromen-sediment modellering, geavanceerde modellering van overslagrisico's in kustgemeenten en een verbeterde kennis van de kustprocessen. Daarnaast wordt gestreefd naar een inventaris van data, modellen en monitoringstechnieken, verbeterde klimaatscenario's voor de Belgische kustlijn en disseminatie en valorisatie van de projectresultaten naar belanghebbenden