Project

Ontwikkeling van een risico-indicator voor de druk van gewasbeschermingsmiddelen op solitaire bijen in appel

Code
01J12417
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Analytical chemistry
  • Other chemical sciences
  • Plant biology
 • Medical and health sciences
  • Pharmaceutical analysis and quality assurance
 • Agricultural and food sciences
  • Agricultural plant production
  • Horticultural production
Trefwoorden
solitaire bij bestrijdingsmiddelen risico-schatting
 
Projectomschrijving

Vandaag wordt het belang van solitaire bijen onderbelicht. Indicatoren die de druk van bestrijdingsmiddelen op deze bijen meten ontbreken. “Meten is weten”; wijst de indicator uit dat bepaalde middelen neveneffecten hebben, dan kunnen effectief een aantal mitigerende maatregelen naar voor geschoven worden om die bijen te beschermen. Als case-studie wordt voor appel gekozen, waar solitaire bijen onontbeerlijk zijn.