Project

Bepaling van het moleculair mechanisme van sperma:eicel fusie tijdens bevruchting bij zoogdieren

Code
3E024220
Looptijd
01-07-2020 → 14-02-2021
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
 • Natural sciences
  • Proteins
  • General biology not elsewhere classified
  • Cell growth and development
  • Cellular interactions and extracellular matrix
  • Molecular and cell biology not elsewhere classified
 
Projectomschrijving

Bevruchting is een belangrijk proces voor overleving van soorten. Bij zoogdieren vereist bevruchting de fusie van sperma- en eicel. Recent werd aangetoond dat de herkenning van sperma-geëxpresseerd Izumo door de eicel-receptor Juno cruciaal is voor de bevruchting. Binding alleen is echter onvoldoende om fusie tot stand te brengen, wat een rol voor andere factoren impliceert. Het gastlabo heeft baanbrekend onderzoek verricht rond apoptotische cel klaring. Zo werd vastgesteld dat levensvatbaar sperma fosfatidylserine (PtdSer) op het buitenmembraan vertoont. Normaal wordt PtdSer blootgesteld door apoptotische cellen, als herkenningssignaal voor fagocytose. Ze stelden verder vast dat PtdSer-interactie met zijn receptor op de eicel belangrijk is voor de bevruchting. Daaruit groeide de hypothese dat PtdSer-vrijstelling op sperma essentieel zou zijn voor zowel herkenning als fusie van sperma en eicel. Om dit te onderzoeken zal ik muizen genereren waarvan het sperma PtdSer niet tot expressie brengt. Verder zal ik sperma-afgeleide blaasjes karakteriseren op PtdSer blootstelling en hun functie bij de bevruchting nagaan. Bovendien zal ik een nabijheid-gebaseerde screening uitvoeren om nieuwe interactiefactoren te identificeren op het fusie-oppervlak van de sperma-eicel, die voor signalisatie in de eicel zorgen. We verwachten dat deze studie belangrijke inzichten zal verschaffen in het proces van zoogdierbevruchting, die gevolgen zullen hebben voor de reproductieve gezondheid en vruchtbaarheid.