Project

Het gebruik van geweld door jongeren in relatie tot extreemrechtse groepen in Vlaanderen

Code
05V01512
Looptijd
01-01-2012 → 31-10-2016
Financiering
UGent-middelen
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Criminology
Trefwoorden
extreemrechtse jongerengroepen radicalisering extreemrechts geweld
 
Projectomschrijving

In het onderzoek beogen we na te gaan in hoeverre Vlaamse jongeren covariaten

van extreemrechtse attitudes en het plegen van extreemrechts geweld vertonen,

hoe extreemrechtse groepen in Vlaanderen eruit zien, wat ervoor zorgt dat

jongeren in extreemrechtse groepen overgaan tot geweld en hoe de samenleving

zich hiertegen beschermt of kan beschermen. Hiervoor combineren we een

kwantitatieve methodologie(analyse SCV-data) met een kwalitatief luik (diepteinterviews).