Project

Een empirische toets van crime generators en attractors.