Project

De verspreiding en receptie van politieke liederen in de Lage Landen, ca. 1300 - 1570

Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Humanities
    • History
Trefwoorden
liederen politieke communicatie late middeleeuwen
 
Projectomschrijving

Dit project stelt zich tot doel de Nederlandstalige politieke liederen van vóór en tijdens de allereerste jaren van de Nederlandse Opstand te bestuderen. Meer bepaald wordt gepeild naar de sociale contexten waarin deze liederen werden geproduceerd en circuleerden en naar hun performatieve effecten op het vlak van identiteitsconstructie en sociaal geheugen. De studie van politieke liederen biedt uitstekende mogelijkheden tot reflectie over de intensieve verbanden tussen literaire productie, maatschappij en politiek tijdens de laatmiddeleeuwse en vroegmoderne periode.