Project

Eerlijke data-adaptieve besluitvorming voor behandelingseffecten

Code
01J02217
Looptijd
01-10-2017 → 30-09-2021
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Applied mathematics in specific fields
    • Statistics and numerical methods
Trefwoorden
Causale besluitvorming Hoogdimensionale data-analyse Post-regularisatie inferentie
 
Projectomschrijving

Schatters van behandelingseffecten in observationele studies zijn vatbaar voor vertekening ten gevolge van model misspecificatie. Bijhorende betrouwbaarheidsintervallen en p-waarden zijn bovendien overoptimistisch wanneer strategieen voor selectie van variabelen of voor regularisatie
worden benut. We zullen daarom schatters voor behandelingseffecten ontwikkelen die minder gevoelig zijn aan model misspecificatie, samen met eerlijke betrouwbaarheidsintervallen en hypothese toetsen.