Project

TRILATE: TRILateraal onderzoek naar optimale investeringen in adequate grensoverschrijdende energie-infrastructuur

Acroniem
TRILATE
Code
160V08921
Looptijd
01-10-2021 → 31-01-2026
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Infrastructure, transport and mobility engineering not elsewehere classified
    • Energy generation, conversion and storage engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
Energie-infrastructuur energieclustering
 
Projectomschrijving

In de regio van de Belgische, Nederlandse en Duitse industriële clusters is de dichtheid van de energievraag zeer hoog, terwijl het ruimtelijk potentieel voor de inzet van hernieuwbare energietechnologieën beperkt is. Daardoor is een analyse van de benodigde energietransport infrastructuur voor industriële clusters cruciaal in het kader van bevoorradingszekerheid.
Dit voorstel omvat de ontwikkeling van wetenschappelijke modellen op het niveau van processen, industriële installaties, en energiesystemen, gekoppeld aan een geïntegreerde energie-infrastructuur analyse.