Project

Klinisch en neurofysiologisch onderzoek van auditieve discriminatie bij afatici met fonologische inputstoornissen