Project

Inzicht in de conversie van koolhydraten uit biomassa naar platformchemicaliën over Brønsted- en Lewiszure zeolieten