Project

WELLTRANS 1: welzijn bij transport van pluimvee

Acroniem
WELLTRANS 1
Code
160G23A13
Looptijd
01-02-2013 → 31-01-2017
Financiering
Federale middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Agricultural and food sciences
    • Agricultural animal production
Trefwoorden
transport pluimvee
 
Projectomschrijving

De onderzoeksvragen zijn de volgende:

- Welke combinatie van parameters zijn geschikt om opgenomen te worden in een uitgebreid of afgeslankt protocol om het welzijn van vleeskippen bij transport naar het slachthuis te evalueren?

- Hoe kunnen de resultaten van deze afzonderlijke parameters geïntegreerd worden tot een algemene score voor de diervriendelijkheid van het transport?

- Hoe kunnen deze protocols optimaal afgeslankt worden om grootschalige toepassing in de praktijk te bewerkstelligen

- Hoe gebeurt het inladen, transporteren en uitladen van eendagskuikens en vleeskippen in België en wat zijn de knelpunten op het gebied van dierenwelzijn?

- Wat zijn de haalbaarheid. knelpunten en kosten-baten van het toepassen van de volledige en afgeslankte welzijnsevaluatieprotocols onder praktijkomstandigheden?

- Wat zijn de risicofactoren tijdens laden, transporteren en lossen voor het welzijn van vleeskippen?

- Hebben dierenwelzijn en andere omstandigheden bij het transport een invloed op de vleeskwaliteit en het slachtrendement?

- Hoe effectief zijn veelbelovende remediërende acties tegen voorname welzijnsproblemen tijdens transport van eendagskuikens en vleeskippen. en wat zijn hun gevolgen voor productieparameters?

_ Wegen de baten van het implementeren van deze remediërende acties op tegen de kosten?