Project

DE MATERIËLE, SOCIALE EN PSYCHOLOGISCHE WERELD OVERBRUGGEN DOOR HET EXPLOREREN VAN HET TRANSFORMATIEF POTENTIEEL VAN SLIMME PRODUCTEN IN ZORGSYSTEMEN

Code
12C8723N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2025
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Mandaathouder
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Innovation and technology management
    • Production and service management
Trefwoorden
Zorgservicesystemen
 
Projectomschrijving

Actoren in de gezondheidszorg - zoals patiënten, zorgverstrekkers en technologieontwikkelaars - experimenteren momenteel met slimme producten (i.e. fysieke producten verrijkt met digitale componenten) om betere diensten te leveren. Ondanks hun potentieel om de service kwaliteit te verbeteren is er weinig onderzoek omtrent de wijze waarop slimme producten (materiële wereld) de sociale praktijken [i.e. routinematige handelingspatronen (sociale wereld)] en het welzijn [i.e. de optimale psychologische toestand (psychologische wereld)] van menselijke actoren in zorgsystemen beïnvloeden. Daarom slaat dit onderzoek een brug tussen sociale, materiële en psychologische werelden om het transformatieve potentieel van slimme producten te exploreren (i.e. mate waarin welzijn van menselijke actoren verbetert). Via een etnografische studie, een vergelijkende case studie en een veldexperiment in samenwerking met slimme productontwikkelaars en zorgorganisaties uit mijn netwerk zal ik respectievelijk onderzoeken: (1) hoe welzijn en sociale praktijken vorm geven aan het ontwerp en implementatie van slimme producten in zorgsystemen, (2) hoe het type slim product het transformatieve potentieel ervan beïnvloedt, en (3) hoe de implicaties van het type slim product voor de sociale praktijken en welzijn van verschillende menselijke evolueert over tijd. Deze inzichten faciliteren het ontwerp en implementatie van slimme producten opdat het welzijn van menselijke actoren beter is over tijd.