Project

Groei en ontwikkeling van mais onder droogte en stikstofgebrek beter begrepen door functionele-structurele plantmodellering