Project

Regulatorische Functie van beta-actine op eiwitexpressie, celmorfologie en focale adhesievorming