Project

Studie van de bijdrage van de verschillende vormen van gereguleerde necrose bij acute leverschade en lethale shock