Project

Invloed van ecohydrologische -en beheersfactoren op microbiële gemeenschappen die betrokken zijn bij de koolstofcyclus in de rhizosfeer en methaanemisies in natuurlijke moerasecosystemen en waterverzadigde bodems