Project

Remmen van NLRP3 gemedieerde ontstekingen met nieuwe chemotypes

Acroniem
PyroScreen
Code
41V05622
Looptijd
01-10-2022 → 31-03-2024
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Principal investigator
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Inflammation
    • Innate immunity
Trefwoorden
auto-inflammatie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Inflammasomen spelen een cruciale rol bij de bescherming van mensen tegen pathogene micro-organismen, schadelijke stoffen en celveranderingen die tot ziekte kunnen leiden. Vooral het NLRP3-inflammasoom trekt veel belangstelling omdat afwijkende NLRP3-activering een belangrijk pathogeen mechanisme is bij veel chronische ontstekingsziekten. Bovendien veroorzaken gain-of-function-mutaties in NLRP3 een periodiek koortssyndroom genaamd cryopyrine-geassocieerd periodiek syndroom (CAPS). Op MCC950/CRID3 gebaseerde sulfonylureumverbindingen zijn momenteel de enige gerapporteerde klasse van remmers die zich selectief richten op NLRP3 met nM-potentie. Wij en anderen hebben onlangs aangetoond dat leden van deze klasse sulfonylureum-remmers zich direct richten op het centrale NACHT-domein van NLRP3, en verschillende bedrijven hebben onlangs MCC950/CRID3-afgeleide NLRP3-remmers naar studies bij mensen gebracht. Er is echter een dringende behoefte om de pijplijn van NLRP3-gerichte therapieën uit te breiden met NLRP3-remmers van nieuwe chemotypes. Op basis van beloftevolle voorlopige gegevens willen we nieuwe NLRP3-inflammasoomremmers identificeren en een diepgaande functionele analyse uitvoeren van hun activiteit, selectiviteit en moleculair werkingsmechanisme. Verder zullen we het marktpotentieel bepalen en samen met partnerorganisaties de beste strategie voor klinische ontwikkeling verkennen. Concluderend zal het project helpen om de pijplijn van NLRP3-gerichte therapieën uit te breiden met nieuwe NLRP3-remmers. Als het project slaagt, kan het een betekenisvolle impact hebben op het leven van veel patiënten die lijden aan NLRP3-gemedieerde ziekten in Europa en over de hele wereld.

 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Council Executive Agency (ERCEA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.