Project

Een integratieve benadering van codeswitching: structurele, sociolinguïstische en cognitieve factoren met elkaar verzoend.

Code
G020223N
Looptijd
01-01-2023 → 31-12-2026
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor-woordvoerder
Onderzoeksdisciplines
 • Humanities
  • Contact linguistics
  • Corpus linguistics
  • Grammar
  • Psycholinguistics and neurolinguistics
  • Sociolinguistics
Trefwoorden
codewisseling meertaligheid grammatica Spaans Engels
 
Projectomschrijving

Dit project draagt bij tot een beter begrip van de grammatica die ten grondslag ligt aan Spaans-Engels-Kriol codeswitching (CS). De doelstelling is drieledig. Ten eerste verschaft het op empirisch niveau inzicht in de manier waarop het conflict tussen synthetische/morfologische en analytische/lexicale patronen wordt behandeld in CS. Er wordt gekeken naar de factoren die ten grondslag liggen aan intensificatie ( 'een enorm project') en attenuatie ('een beetje geluk'), die een kwantitatieve of kwalitatieve op- of neerwaartse schaal van een referent uitdrukken, en die in het Spaans, Engels en Kriol zeer verschillend worden uitgedrukt. Ondanks het veelvuldig voorkomen en de gevarieerde vormen ervan, heeft nog geen enkele studie deze patronen in een CS-context onderzocht. Ten tweede beoogt het project de abstracte of contextafhankelijke aard van CS aan het licht te brengen. Daarom gaat het na hoe deze conflictpunten worden uitgedrukt door meertalige sprekers in drie gemeenschappen (Miami en El Paso in de VS, en Belize) die verschillen qua geografie, geschiedenis en sociale status van de talen. Ten derde wil het de gefragmenteerde kennis over de aard van CS aanpakken door een integratieve theorie te ontwikkelen en inzichten uit de sociolinguïstiek, de structurele linguïstiek en de experimentele psycholinguïstiek te assimileren. Daarom kiest het project voor een multimethodische benadering en combineert het de studie van onontgonnen naturalistische data met een experimentele opzet.