Project

Innovatieve en efficiënte oplossing, gebaseerd op modulaire, veelzijdige, slimme proceseenheden voor energie- en hulpbronnenflexibiliteit in zeer energie-intensieve processen

Acroniem
CIRMET
Code
41Q06718
Looptijd
01-10-2018 → 31-12-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Metals recycling and valorisation
Trefwoorden
hulpbronnen
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Het project is gericht op het ontwerpen, ontwikkelen en valideren van een innovatieve oplossing, de CIRMET-oplossing, om energie- en hulpbronnenflexibiliteit te bieden aan Energy Intensive Industries (EII's). De CIRMET-oplossing zal worden gevalideerd in een operationele omgeving (TRL7) in een bestaande procesfabriek (non-ferro). sector), terwijl de repliceerbaarheid van de oplossing zal worden beoordeeld in drie extra energie-intensieve sectoren (staal-, cement- en watersector). Hiertoe zullen drie nieuwe demonstratiemodellen worden opgebouwd, plus de aanpassing van de bestaande industriële proceseenheid. De nieuwe demonstratiemodellen of modules zijn: EFFIMELT-oven, een nieuw concept van flexibele en modulaire procesunit voor de behandeling van industrieel afval, RECUWASTE-warmteterugwinningseenheid, voor de terugwinning van rookgaswarmte en omzetting in perslucht om opnieuw in dezelfde installatie te worden gebruikt, met ook de mogelijkheid om de overtollige energie en het AFF40 (Analytic For Factory 4.0) -platform op te slaan, om de concurrentiepositie van de procesinstallatie te verbeteren, om de energie- en hulpbronnenefficiëntie te verhogen door proceseenheden te regelen en te optimaliseren. Het achteraf inbouwen van een bestaande proceseenheid (Metallo S.L procesoven) zal worden uitgevoerd om de volledige CIRMET-oplossing te implementeren en te valideren. Een uitgebalanceerd consortium gevormd door academia, onderzoeksorganisatie, MKB en energie-intensieve industrieën zorgt voor de hele waardeketen die nodig is om projectdoelstellingen te bereiken en baant de weg voor toekomstige exploitatie van de oplossing. De effectieve verspreiding van projectresultaten voor de huidige en volgende generatie burgers en werknemers door de ontwikkeling van leermiddelen met flexibel gebruik die moeten worden uitgevoerd door onderwijs / opleidingsexperts binnen het consortium, is uiteindelijk ook een belangrijke doelstelling van het consortium.

 
Rol van UGent
UGENT zal de resultaten van dit project vertalen in een zeer modulaire set van korte online trainingsmodules. Door gebruik te maken van inzichten uit online pedagogie en instructieontwerp, zal elke module worden ontwikkeld als een op zichzelf staand microlearning-blok, dat de leerling betrekt en één idee (of projectresultaat) overbrengt. Universiteiten die over deze onderwerpen een cursus willen aanbieden, kunnen deze gestructureerde set modules (of delen daarvan) gebruiken als basis voor een blended learning cursus. Er zal een groep basismodules worden voorzien die de minimaal vereiste achtergrond biedt voor mensen die vanuit verschillende vakgebieden binnenkomen. Alle modules worden low-budget ontwikkeld en aangeboden op een platform waar ze met minimaal onderhoud kunnen leven. Op deze manier kunnen ze lang na de looptijd van dit project dienst doen.