Project

Begeleiding bijenteelt geven door computergestuurde besluitvorming

Acroniem
B-GOOD
Code
41Z02319
Looptijd
01-06-2019 → 30-11-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Invertebrate biology
  • Agricultural and food sciences
    • Other agriculture, forestry, fisheries and allied sciences not elsewhere classified
Trefwoorden
honingbijen bijenteelt gezondheid duurzaamheid
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Een sleutel tot een gezonde bijenteelt is de Health Status Index (HIS), geïnspireerd op EFSA's Healthy-B-toolbox die we volledig operationeel zullen maken, met de actieve medewerking van imkers, door de gecoördineerde en geharmoniseerde gegevensstroom uit verschillende bronnen te vergemakkelijken en door te testen en elk onderdeel grondig valideren. We voorzien een stapsgewijze uitbreiding van de deelnemende bijenstallen en zullen uiteindelijk alle biogeografische regio's van de EU bestrijken. De sleutel tot een duurzame bijenteelt is een beter begrip van de sociaaleconomie, met name binnen de lokale waardeketens, de relatie met de bijengezondheid en het menselijk ecosysteemevenwicht van de bijenteelt en om deze inzichten in de gegevensverwerking en besluitvorming te implementeren. We zullen sociaaleconomische analyses volledig integreren, levensvatbare bedrijfsmodellen identificeren die zijn afgestemd op verschillende contexten voor de Europese bijenteelt en de draagkracht van het landschap bepalen. In nauwe samenwerking met het EU Bee Partnership zal een EU-breed gegevensplatform voor gezondheid en beheer van bijen en een bijbehorende projectwebsite worden gecreëerd om het delen van kennis en leren tussen wetenschappers en belanghebbenden binnen en buiten het consortium mogelijk te maken. We zullen de classificatie van de open source IT-applicatie voor digitale bijenteelt, BEEP, gebruiken en verder uitbreiden om de stroom van gegevens met betrekking tot bijenteeltbeheer, de bijenkorf en zijn omgeving (landschap, landbouwpraktijken, weer en klimaat) uit verschillende bronnen te stroomlijnen. . Het dynamische bijengezondheid- en managementgegevensplatform stelt ons in staat om correlatieve relaties te identificeren tussen factoren die de HSI beïnvloeden, het risico van opkomende plagen en roofdieren te beoordelen en imkers in staat te stellen adaptieve managementstrategieën te ontwikkelen die rekening houden met lokale en EU-brede problemen. Het versterken en waar nodig opzetten van nieuwe samenwerkingsnetwerken met meerdere actoren zal leiden tot een duurzaam leer- en innovatiesysteem om de sociaalecologische veerkrachtige en duurzame bijenteelt te waarborgen.