Project

Het sociale brein vormen door vroege interacties

Acroniem
SAPIENS
Code
41V04518
Looptijd
01-01-2019 → 31-07-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Psychopathology
    • Cognitive and perceptual development
    • Developmental neuropsychology
Trefwoorden
sociale brein autismespectrumstoornis interventie
Overige informatie
 
Projectomschrijving

De eerste drie levensjaren zijn van cruciaal belang voor de ontwikkeling, de gezondheid en het welzijn van kinderen op de lange termijn, aangezien in deze periode de hersenfuncties worden gevormd en de hersenen veel kwetsbaarder zijn voor tegenslag, wat essentieel is voor het ontstaan ​​van ontwikkelingsstoornissen (autisme , aandachtstekort / hyperactiviteitsstoornis). Het identificeren van de mechanismen die tijdens de vroege kinderjaren werken om de individuele sociale ontwikkeling op lange termijn vorm te geven, is essentieel voor het verbeteren van de gezondheid en het welzijn en heeft verstrekkende gevolgen voor het sociale en onderwijsbeleid. We stellen voor dat dit belangrijke wetenschappelijke probleem niet kan worden opgelost zonder eerst te begrijpen hoe vroege sociale uitwisselingen kritische hersenfuncties in de vroege kinderjaren afstemmen. Dagelijkse, herhaalde uitwisselingen tussen zuigelingen en verzorgers vormen het substraat voor de interacterende invloeden van genen en de omgeving op de hersenontwikkeling. Door de microschaal-dynamiek van vroege sociale uitwisselingen te bestuderen, kunnen we een revolutie teweegbrengen in het begrip van de macroschaalontwikkeling van sociaal relevante functies zoals de theorie van de geest, taal, aandacht en emotieregulatie. Onze radicaal nieuwe benadering plaatst sociale uitwisselingen in het hart van de hersenontwikkeling, die wordt gevormd door een complexe, continue cascade van interacties tussen de hersenen en zijn sociale omgeving. SAPIENS combineert vooruitgang in ecologische, mobiele real-time hersen- en gedragsmeting, datamodellering en kunstmatige intelligentiebenaderingen om een ​​nieuwe generatie onderzoekers te trainen in het implementeren van deze baanbrekende benaderingen van vroege sociale ontwikkeling. SAPIENS zal revolutionaire nieuwe tools genereren voor het vertalen van geavanceerde basiswetenschap naar klinisch

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.