Project

Wetenschappelijke ondersteuning bij het kenniscentrum “Varen in ondiep en beperkt water”

Code
174M08921
Looptijd
01-05-2021 → 30-04-2024
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Engineering and technology
    • Hydrodynamics
    • Marine arrangements, structure and construction
    • Marine engineering not elsewehere classified
Trefwoorden
Schepen manoeuvreren kenniscentrum
 
Projectomschrijving

Het Kenniscentrum stelt zich tot doel de wetenschappelijke kennis en ervaringskennis over het gedrag van schepen in ondiep of beperkt vaarwater vast te leggen, uit te breiden en beschikbaar te houden, ter ondersteuning van het toelatingsbeleid en de ontwikkeling van de waterwegen voor schepen naar (de Vlaamse) havens en van de binnenvaart. De taken van het Kenniscentrum zijn:

• het uitbreiden en verdiepen van de kennis over varen in ondiep en beperkt water door initiëren en coördineren van onderzoek, netwerking, door bijscholing van de deelnemers, uitbreiden van het aantal kennishouders en bewustmaking van waterbouwkundigen en personeel uit de maritieme en binnenvaartsectoren;

• kennis bewaren door de uitbouw van documentatie over dit vakgebied;

• deze in Vlaanderen beschikbare kennis op het vlak van varen in ondiep en beperkt water door publicatie, documentatie, deelname aan wetenschappelijke activiteiten, en internationale contacten verspreiden en vergroten.