Project

Effect van thyroplastie type III op de stem bij transgender mannen

Code
BOF/24J/2023/125
Looptijd
01-10-2023 → 30-09-2027
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Medical imaging and therapy not elsewhere classified
    • Surgery not elsewhere classified
    • Laryngology
    • Voice
Trefwoorden
outcome transgender thyroplastie type III trans mannen laryngeale beeldvorming stem
 
Projectomschrijving

Bij transgender mannen treedt vermannelijking van de stem meestal op bij een genderaffirmerende hormonale behandeling met testosteron. Bij 20% is er echter na 1 jaar testosteronbehandeling nog onvoldoende daling van de toonhoogte van de stem. Isshiki thyroplastie type III (TP III) is dan een chirurgische optie die kan zorgen voor de gewenste verlaging van de stemtoonhoogte. Er zijn echter geen prospectieve studies die het effect van deze chirurgie op de stem onderzocht hebben. Bovendien is de precieze relatie tussen toonhoogte en resonantieparameters van de stem en de anatomische veranderingen nog ongekend.

De doelstelling van dit project is het meten van het effect van TP III op de stem en resonantie van transgender mannen en het bepalen van de voorspellers a.d.h.v. een prospectieve niet-gerandomiseerde, gecontroleerde klinische studie. Daarnaast wordt een laryngaal MRI-protocol ontwikkeld om de relatie te onderzoeken tussen akoestische en anatomische parameters.