Project

PoC in-office apparaat voor het identificeren van personen met een hoog risico op osteoporose en osteoporotische fracturen

Acroniem
PoCOsteo
Code
41E04517
Looptijd
01-10-2017 → 31-03-2022
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Orthopaedics not elsewhere classified
Trefwoorden
botziekte
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Als gevolg van de vergrijzing van de samenleving komt osteoporose (letterlijk "poreus bot") en de complicaties ervan steeds vaker voor, waardoor de botziekte in veel delen van de wereld een gezondheidsprioriteit wordt. Momenteel staat osteoporose algemeen bekend als een "stille moordenaar". Gewoonlijk manifesteert osteoporose zich op een drastische manier, d.w.z. door breuk van het osteoporotische bot bij de getroffen persoon. Tot nu toe worden er weinig of geen maatregelen genomen om deze ziekte te voorkomen of vroegtijdig op te sporen, omdat er geen eenvoudige, maar voldoende precieze of gevoelige instrumenten voorhanden zijn voor de vroege opsporing van personen die risico lopen op osteoporose. De algemene doelstelling van het momenteel voorgestelde PoCOsteo-project is daarom de ontwikkeling, klinische validatie en voorbereiding voor commercialisering van een Point-of-Care-tool voor preventie, detectie en behandeling van botziekten (o.a. osteoporose).