Project

Celvrije nucleïnezuurprofilering in diffuus grootcellig B-cellymfoom: een moleculaire leidraad voor precisiegeneeskunde

Code
11H7523N
Looptijd
01-11-2022 → 31-10-2024
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Onderzoeksdisciplines
 • Medical and health sciences
  • Analysis of next-generation sequence data
  • Hematology
  • Molecular diagnostics
  • Cancer biology
  • Cancer diagnosis
Trefwoorden
Celvrij RNA
 
Projectomschrijving

Het diffuus grootcellig B-cel lymfoom (DLBCL) is het meest voorkomende non-Hodgkin lymfoom. DLBCL is een agressieve maligniteit die uitgesproken heterogeen is op morfologisch, genetisch en biologisch vlak. Hoewel 70% van de patiënten in remissie zijn na standaardtherapie, hebben refractaire of hervallen patiënten een slechte prognose. De huidige classificaties slagen er niet in om deze hoogrisicogroep te identificeren. In dit project wordt RNA uit gepaarde weefsel- en plasmastalen van een groot aantal DLBCL patiënten diepgaand geprofileerd om biomarkers te identificeren die geassocieerd zijn met fenotype, therapierespons en prognose. Patiëntenstalen worden verzameld bij diagnose, tijdens therapie en follow-up. Complementair wordt een longitudinale karakterisatie van celvrij RNA (cfRNA) in een DLBCL PDTX (patient-derived tumor xenograft) model uitgevoerd. Deze gecontroleerde studieopzet maakt een stapsgewijze en dynamische dissectie van RNA expressie binnenin de tumor-, immuun-, en stromale fracties, evenals hun onderlinge relatie, mogelijk. De totale sequencingtechniek laat een onbevooroordeelde exploratie van alle coderende én niet-coderende RNA klasses toe, alsook van het tumorale micromilieu door deconvolutie. Tenslotte zal cfRNA vergeleken worden met cfDNA en methylatiepatronen in een multi-omics analyse. Deze studie beoogt een significante meerwaarde te leveren aan het liquid biopsy onderzoeksveld en zo aan de realisatie van gepersonaliseerde geneeskunde bij te dragen.