Project

Knopkruid brongericht aanpakken op biologische groentenbedrijven

Code
174P03416
Looptijd
01-01-2017 → 31-12-2017
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
knopkruid
 
Projectomschrijving

Dit project bestudeert de biologie van knopkruiden in relatie tot het gevoerde cultuurtechnische beheer (rotatie, gewas, bodembeheer) en reikt vanuit deze bevindingen aanbevelingen aan met betrekking tot knopkruidonderdrukkende, cultuurtechnische en curatieve maatregelen. Dit project fungeert als interface tussen fundamenteel wetenschappelijk onderzoek en praktijkgericht onderzoek.