Project

Aquacultuur ontmoet Biogeneeskunde: Innovatie in onderzoek naar skeletale gezondheid

Acroniem
BioMedaqu
Code
41M08918
Looptijd
01-08-2018 → 31-01-2023
Financiering
Europese middelen: kaderprogramma, Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Vertebrate biology
Trefwoorden
viskweek
Overige informatie
 
Projectomschrijving

Skeletafwijkingen bij kweekvis vormen een voortdurend probleem voor de mondiale aquacultuur, met nadelige gevolgen voor het welzijn van vissen, prestaties en productkwaliteit. Aquacultuuronderzoek heeft aanzienlijke vooruitgang geboekt bij het verminderen van de incidentie van misvormingen, maar nieuwe soorten, geïntensiveerde productie, de verdoemden voor steriele vissen, delicate vroege levensfasen en nieuwe visvoeringrediënten vormen een voortdurende uitdaging. Het gebruik van zebravis (Danio rerio) en medaka (Oryzias latipes) als modellen voor onderzoek naar menselijke skeletaandoeningen zoals osteoporose, osteopetrose en degeneratieve gewrichtsaandoeningen neemt toe, maar hun potentieel als model voor gekweekte vis is niet voldoende onderzocht. Deze modellen bieden de mogelijkheid om dieper inzicht te krijgen in de fundamentele mechanismen die skeletafwijkingen kunnen veroorzaken bij mensen en in gekweekte vissen. Een kader voor communicatie en wetenschappelijke uitwisseling tussen de aquacultuur en biomedische sectoren zou alle belanghebbenden tot voordeel strekken en wetenschappelijk inzicht in het probleem bevorderen. We stellen een gezamenlijk intersectoraal opleidingsnetwerk voor om de mobiliteit en zichtbaarheid van wetenschappers tussen aquacultuuronderzoek en de biomedische sector te verbeteren met behulp van kleine vismodellen. De voorgestelde ESR-programma's zullen loopbaanontwikkeling bieden aan jonge onderzoekers op het gebied van skeletbiologie door middel van internationale en multidisciplinaire training over innovatieve moleculaire, histologische, biochemische en celcultuurmethodieken die relevant zijn voor beide sectoren. Het netwerk combineert stakeholders van 7 Europese universiteiten, een Amerikaans onderzoeksziekenhuis en een biologisch instituut. Commerciële belangen worden vertegenwoordigd door twee afdelingen van de economie, één aquacultuur en een belangrijk productiebedrijf voor visvoer. Deze structuur maakt de doorstroming van informatie en mensen tussen de biomedische en de aquacultuursector en tussen academische en toegepaste sectoren mogelijk, waardoor verschillende doelstellingen van de Europa 2020-strategie worden aangepakt en een directe route van kennis naar toepassing wordt gegarandeerd.

 
 
 
Disclaimer
Funded by the European Union. Views and opinions expressed are however those of the author(s) only and do not necessarily reflect those of the European Union or the European Research Executive Agency (REA). Neither the European Union nor the authority can be held responsible for them.