Project

Valorisatie van de PRICOV-19 Studie: vertaling van de wetenschappelijke resultaten naar beleidsaanbevelingen om in Europese eerstelijnszorgpraktijken beter voorbereid te zijn op toekomstige uitbraken van infectieziekten

Code
BOF/MVF/202303/019
Looptijd
01-06-2023 → 31-05-2025
Financiering
Gewestelijke en gemeenschapsmiddelen: Bijzonder Onderzoeksfonds
Onderzoeksdisciplines
  • Medical and health sciences
    • Family care
    • Primary health care
    • Quality assurance
Trefwoorden
voorbereiding Eerstelijnszorg huisartspraktijken infectieziekten kwaliteit van zorg huisartsen COVID-19
 
Projectomschrijving

Tijdens de COVID-19 pandemie initieerde een consortium van meer dan 45 Europese onderzoeksinstellingen onder leiding van UGent, de PRICOV-19 studie. Deze studie bestudeerde hoe eerstelijnspraktijken zich herorganiseerden om veilige en kwaliteitsvolle zorg te bieden onder uitdagende omstandigheden, in het bijzonder aan de meest kwetsbaren in de samenleving. PRICOV-19 heeft, zonder enige externe funding, gegevens verzameld van meer dan 8000 huisartspraktijken uit 37 Europese landen en Israël. Dit maakt de studie de grootste en meest uitgebreide ooit over de organisatie van Europese huisartspraktijken en de impact ervan op de kwaliteit van zorg. De resultaten worden momenteel gerapporteerd in meer dan 30 wetenschappelijke publicaties. PRICOV-19 is een uitzonderlijke studie met niet enkel een wetenschappelijke, maar ook potentieel grote maatschappelijke waarde.  De resultaten kunnen een antwoord bieden op de actuele en prangende vragen van (inter-)nationale beleidsmakers, beroepsverenigingen van huisartsen, en opleidingsinstituten over hoe de eerstelijnszorg in Europa zich beter kan en moet voorbereiden op toekomstige uitbraken van infectieziekten. In afwezigheid van externe projectfinaniering kan het huidige consortium echter nauwelijks reageren op regelmatige verzoeken om advies hierover o.m. van WHO, WONCA, beroepsvereningingen huisartsen, nationale overheden,.... Met de middelen van het valorisatiefonds kunnen volgende resultaten worden gerealiseerd:  (1) het vertalen van de wetenschappelijke inzichten naar concrete aanbevelingen voor beleid, het beroepsveld, en opleidingen, samengevat in position papers; (2) het ontwikkelen van een communicatiestrategie om deze aanbevelingen te verspreiden onder beleidsmakers, beroepsverenigingen en opleidingsinstituten in Europa; (3) het ontwikkelen van gerichte communicatiematerialen; en (4) het  implementeren en opvolgen van de communicatie met de bovengenoemde doelgroepen.