Project

Studie m.b.t. diskwalificaties als sanctiemaat in het Nationale (rechts) regime van de lidstaten van de Europese Unie ( Project op voorstel van de Europese Commissie).

Code
41H07811
Looptijd
23-12-2010 → 22-02-2012
Financiering
Europese middelen: divers
Onderzoeksdisciplines
  • Social sciences
    • Law
Trefwoorden
diskwalificaties EU-lidstaten sancties
 
Projectomschrijving

De studie is tweeledig: in de eerste plaats wordt een overzicht gegeven van de huidige stand van zaken i.v.m diskwalificaties in de EU, zowel op Nationaal vlak (definitie, gevolgen, modaliteiten m.b.t. opleggen en uitvoeren etc.) als inzake grensoverschrijdende situaties (samenwerking etc.) a.d.h.v. een grondig onderzoek en bijbehorende questionnaire. Vervolgens worden de gegevens geanalyseerd en worden voorstellen geformuleerd voor de toekomstige legislatieve voorstellen van de EU (Europese Commissie).