Project

Koppeling van optische beeldverwerving en 2D-modellering voor studie aan ruimtelijke heterogeniteit in begroeide beken en rivieren

Code
3G029010
Looptijd
01-01-2010 → 31-12-2015
Financiering
Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek - Vlaanderen (FWO)
Promotor
Onderzoeksdisciplines
 • Engineering and technology
  • Construction engineering
  • Earthquake engineering
  • Geotechnical and environmental engineering
  • Water engineering
  • Wind engineering
Trefwoorden
ecosysteemmodellering ecohydraulica
 
Projectomschrijving

Laaglandriverien worden gekenmerkt door patroonvorming van vegetatiepatches en stromingsgradienten, die de functionaliteit van het rivierecosysteem (nutrientcyclering, retentie van materiaal) bepalen. Bedoeling is om nieuwe gebiedsdekkende optische meettechnieken met hoge ruimtelijke en temporele resoluties te ontwikkelen en toe te passen voor de karakterisering van deze heterogeniteit in rivierecosystemen. De metingen worden verder gebruikt voor de ontwikkeling en validatie van een 2d ecosysteemmodel.