Project

In kaart brengen en evalueren van tutoring- en begeleidingsprojecten in Vlaanderen

Looptijd
01-02-2008 → 30-04-2008
Financiering
Middelen door bilaterale samenwerking (privé en stichtingen)
Onderzoeksdisciplines
 • Social sciences
  • Education curriculum
  • Education systems
  • General pedagogical and educational sciences
  • Specialist studies in education
  • Other pedagogical and educational sciences
Trefwoorden
tutoring
 
Projectomschrijving

De door de Koning Boudewijnstichting vooropgestelde doelstellingen worden nagestreefd via drie verschillende onderzoeksfasen die het verwerven van steeds diepgaandere en kwalitatief rijkere informatie beogen.
De inventarisatiefase richt zich via analyse van projectbeschrijvingen en gestructureerde interviews met de projectverantwoordelijke(n) op het in kaart brengen van alle bestaande student tutoringinitiatieven in Vlaanderen. Dit leidt tot het ontwikkelen van een informatiefiche of paspoort waarin zowel administratieve informatie wordt opgenomen, alsook de achtergrond en de historiek van het project, de beoogde doelstellingen, de specifieke kenmerken eigen aan het project en de resultaten (of planning) van de evaluatie van het project.
De portretteringsfase focust op een meer diepgaande portrettering van de 11 tutoringinitiatieven die tijdens het schooljaar 2007-2008 gesteund worden door de Koning Boudewijnstichting. Hiertoe wordt de informatiefiche verder uitgediept en aangevuld met een beschrijving van het verloop van de tutorsessie en met de ervaringen en beleving van de verschillende betrokken. De 11 portretten worden verder geïllustreerd met video- en/of fotomateriaal. De ontwikkeling van de portretten gebeurt aan de hand van semi-gestructureerde interviews met projectverantwoordelijken en aan de hand van projectinterne focusgroepen met de andere actoren van de projecten.
De evaluatiefase richt zich tot slot op het in kaart brengen van factoren die belemmerend en faciliterend werken bij het opzetten en implementeren van student tutoringinitiatieven.