Project

Opvolging van Invasieve Uitheemse Soorten: Valoriseren van data ter ondersteuning van beleid en beheer

Code
12H06717
Looptijd
15-12-2016 → 15-09-2021
Financiering
Federale middelen: divers
Promotor
Onderzoeksdisciplines
  • Natural sciences
    • Plant biology
Trefwoorden
data uitheemse soorten
 
Projectomschrijving

Stel u een toekomst voor waarin we van jaar tot jaar dynamisch de progressie van uitheemse soorten kunnen volgen (AS), opkomende soorten kunnen identificeren, hun huidige en toekomstige risico kunnen inschatten en het beleid tijdig kunnen informeren in een naadloze datagedreven workflow. Een die is gebouwd op open wetenschap en open data-infrastructuren. Door gebruik te maken van internationale standaarden en faciliteiten voor biodiversiteit, zorgen we voor interoperabiliteit, herhaalbaarheid en duurzaamheid. Dit zou het proces aanpasbaar maken aan toekomstige eisen in een evoluerend IAS-beleidslandschap, zowel lokaal als internationaal. In de afgelopen jaren heeft België beslissingsondersteunende instrumenten ontwikkeld om het beleid van invasieve uitheemse soorten (IAS) te informeren, waaronder informatiesystemen, vroegtijdige waarschuwingsinitiatieven en protocollen voor risicobeoordeling.

 De huidige workflows van biodiversiteitobservaties tot IAS-wetenschap en -beleid zijn echter traag, niet gemakkelijk herhaalbaar en de reikwijdte ervan is vaak taxonomisch, ruimtelijk en in de tijd beperkt. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de diversiteit van de betrokken actoren en de gesloten, gefragmenteerde aard van de bronnen van deze biodiversiteitsgegevens, wat leidt tot aanzienlijke kennislacunes voor onderzoek en beleid van de IAS. We zullen gebruikmaken van expertise en kennis van negen voormalige en huidige BELSPO-projecten en -initiatieven: Alien Alert, Invaxen, Diars, INPLANBEL, Alien Impact, Ensis, CORDEX.be, Speedy en het Belgian Biodiversity Platform. Het project zal op twee componenten worden gebouwd: 1) De totstandbrenging van een datamobilisatiekader voor AS-gegevens uit diverse gegevensbronnen en 2) de ontwikkeling van datagedreven procedures voor risicobeoordeling op basis van risicomodellering, risicokartering en risicobeoordeling. We zullen gebruikmaken van faciliteiten van de Global Biodiversity Information Facility (GBIF), normen van de organisatie voor biodiversiteitsinformatie (TDWG) en expertise van Lifewatch om een ​​systematische workflow te creëren en te faciliteren. Gegevens van buitenaardse soorten zullen worden verzameld uit een groot aantal regionale, nationale en internationale initiatieven, waaronder burgerwetenschap met een breed taxonomisch bereik vanuit mariene, terrestrische en zoetwateromgevingen.

Observatiegegevens worden op herhaalbare manieren naar GBIF gesluisd. Parallel hieraan zal een Belgische checklist van AS worden opgesteld, die zal profiteren van verschillende taxonomische en project-gebaseerde checklists voorzien voor de GBIF-publicatie. De combinatie van de observatiegegevens en de checklist zal indicatoren voeden voor de identificatie van opkomende soorten; hun niveau van invasie in België; veranderingen in hun invasiestatus en de identificatie van gebieden en soorten van zorg die kunnen worden beïnvloed door bio-invasies. Gegevensgestuurde risicobeoordeling van geïdentificeerde opkomende soorten zal worden ondersteund door niche- en klimaatmodellering en daaruit voortvloeiende risicokartering met behulp van kritische klimaatvariabelen voor de huidige en verwachte toekomstige klimaatperioden met een hoge resolutie. De resulterende risicokaarten vormen een aanvulling op de risicobeoordelingen uitgevoerd met het recent ontwikkelde Harmonia + -protocol om de risico's van opkomende soorten voor de biodiversiteit en de gezondheid van mens, plant en dier te beoordelen. Het gebruik van open gegevens zal ervoor zorgen dat geïnteresseerde belanghebbenden in België en in het buitenland gebruik kunnen maken van de informatie die wij genereren. De open wetenschap zorgt ervoor dat iedereen de workflow voor verschillende scenario's en regio's kan adopteren en aanpassen. De checklist zal op nationaal niveau worden gebruikt, maar zal ook dienen als de Belgische referentie voor internationale databases (IUCN - GRIIS, EASIN) en effectbeoordelingen (IPBES, SEBI). De workflow wordt getoond via GEO BON, het Invasivesnet-netwerk en de COST-acties Alien Challenge en ParrotNet. De observaties en resultaten van risicobeoordelingen zullen worden gebruikt om op wetenschap gebaseerde ondersteuning te bieden voor de implementatie van IAS-beleid op regionaal, federaal en EU-niveau. De publicatie van Belgische gegevens en checklists over de IAS is bijzonder actueel in het licht van de huidige EU-IAS-verordening en de toepassing ervan in België. Door te bewijzen dat geautomatiseerde workflows een snelle en herhaalbare productie van informatie kunnen bieden, zullen we deze technologie voor andere instandhoudingsbeoordelingen openen